วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์ปีใหม่ ๒๕๖๒(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่ ๒๕๖๒
620101_01_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๒.mp3