วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล(เทศน์ ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล
620120_03_เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล.mp3