วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

เร่งทำความดีไม่ปล่อยให้ความชั่วเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีไม่ปล่อยให้ความชั่วเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผล
620111_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีไม่ปล่อยให้ความชั่วเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผล.mp3