วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล
620105_06_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล.mp3