วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

ฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป
620113_01_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอนมีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3