วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน
620119_06_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน.mp3