วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

ทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
620118_01_ปกิณกะธรรมทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3