วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก
620119_01_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทานมิใช่ผลจากภายนอก.mp3