วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย(เทศน์ ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย
620119_03_เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตนและความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย.mp3