วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

ฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก
620105_05_ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก.mp3