วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

พระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา
620126_01_ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา.mp3