วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

ระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์
620127_01_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์.mp3