วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

อาศัยอนุสสติในงานสาธารณประโยชน์ในการเจริญสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาศัยอนุสสติในงานสาธารณประโยชน์ในการเจริญสมาธิ
620106_04_ปกิณกะธรรมอาศัยอนุสสติในงานสาธารณประโยชน์ในการเจริญสมาธิ.mp3