วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอขมาพระรัตนตรัยในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมขอขมาพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
620101_07_ปกิณกะธรรมขอขมาพระรัตนตรัยในวันปีใหม่.mp3