วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

เพียรทำบุญความดีในทาน ศีล ภาวนาให้กำลังใจเต็ม(เทศน์ ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-เทศน์เพียรทำบุญความดีในทาน ศีล ภาวนาให้กำลังใจเต็ม
620105_03_เทศน์เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม.mp3