วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

สุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา
620119_07_ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา.mp3