วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ
620105_01_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ.mp3