วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การบูชาเต่ามงคล(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการบูชาเต่ามงคล
620101_08_ปกิณกะธรรมการบูชาเต่ามงคล.mp3