วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

รักษาศีลอาราธนาบารมีพระคุ้มครองจากเหตุเภทภัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาศีลอาราธนาบารมีพระคุ้มครองจากเหตุเภทภัย
620127_04_ปกิณกะธรรมรักษาศีลอาราธนาบารมีพระคุ้มครองจากเหตุเภทภัย.mp3