วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

พึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น
620106_01_ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น.mp3