วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้
620119_05_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้.mp3