วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
620120_06_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน๓๐ศอกณวัดตากฟ้าพระอารามหลวง.mp3