วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

การทำจิตให้สงบสำหรับผู้ที่มีจริตชอบคิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบสำหรับผู้ที่มีจริตชอบคิด
620112_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบสำหรับผู้ที่มีจริตชอบคิด.mp3