วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์จากการเกิด มิใช่เพื่อความสุขในโลกนี้(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อพ้นทุกข์จากการเกิด มิใช่เพื่อความสุขในโลกนี้
620210_01_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อพ้นทุกข์จากการเกิดมิใช่เพื่อความสุขในโลกนี้.mp3