วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การวางกำลังใจในการทำบุญให้เป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๖๒)

๑๕ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำบุญให้เป็นสาธารณประโยชน์
620215_01_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำบุญให้เป็นสาธารณประโยชน์.mp3