วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พึงละมานะของตน ถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงละมานะของตน ถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
620217_01_ปกิณกะธรรมพึงละมานะของตนถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3