วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์
620202_01_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์.mp3