วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้ว(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้ว
620216_06_ปกิณกะธรรมอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้ว.mp3