วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อานิสงส์การถวายดิน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายดิน
620216_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายดิน.mp3