วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญบุญความดีก่อนลงมือทำจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญบุญความดีก่อนลงมือทำจึงจะเกิดมรรคผล
620210_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญบุญความดีก่อนลงมือทำจึงจะเกิดมรรคผล.mp3