วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู
620202_06_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชรและการชำระใจเพื่อบูชาครู.mp3