วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเป็นชาติสุดท้าย
620217_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเป็นชาติสุดท้าย.mp3