วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตั้งใจบูชาคุณบรรพบุรุษให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณบรรพบุรุษให้ถึงพร้อม
620202_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณบรรพบุรุษให้ถึงพร้อม.mp3