วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กาย และบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กาย และบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป
620219_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระเข้าสู่กายและบูชาพระคาถาองค์สมเด็จพระพุทธกัสสป.mp3