วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-เทศน์ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม
620210_03_เทศน์ตั้งจิตกำหนดพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อม.mp3