วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บวงสรวงวันตรุษจีน และขอพุทธานุญาตอัญเชิญพระประทับในกาย(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันตรุษจีน และขอพุทธานุญาตอัญเชิญพระประทับในกาย
620202_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันตรุษจีนและขอพุทธานุญาตอัญเชิญพระประทับในกาย.mp3