วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เพียรสร้างบุญในทาน ศีล ภาวนา ให้ต่อเนื่องจนเกิดความสุขจากความสงบ(เทศน์ ๒๓ ก.พ. ๖๒)

๒๓ ก.พ. ๖๒-เทศน์เพียรสร้างบุญในทาน ศีล ภาวนา ให้ต่อเนื่องจนเกิดความสุขจากความสงบ
620223_02_เทศน์เพียรสร้างบุญในทานศีลภาวนาให้ต่อเนื่องจนเกิดความสุขจากความสงบ.mp3