วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-เทศน์ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
620219_03_เทศน์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3