วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา(เทศน์ ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-เทศน์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา
620217_03_เทศน์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา.mp3