วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อาราธนาบารมีพระแก้วใสในอกเป็นเครื่องคุ้มครองใจไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระแก้วใสในอกเป็นเครื่องคุ้มครองใจไว้เสมอ
620219_04_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระแก้วใสในอกเป็นเครื่องคุ้มครองใจไว้เสมอ.mp3