วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จิตมีสภาพจำ หมั่นใคร่ครวญตามพระให้รู้ครบ เพื่อละอุปาทานและอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๒)

๑๗ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำ หมั่นใคร่ครวญตามพระให้รู้ครบ เพื่อละอุปาทานและอวิชชา
620217_05_ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำหมั่นใคร่ครวญตามพระให้รู้ครบเพื่อละอุปาทานและอวิชชา.mp3