วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล
620203_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล.mp3