วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ(เทศน์ ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ
620224_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ.mp3