วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน
620209_01_ปกิณกะธรรมทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน.mp3