วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วางกำลังใจในวันไหว้ครูด้วยความศรัทธาและรู้คุณ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในวันไหว้ครูด้วยความศรัทธาและรู้คุณ
620203_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในวันไหว้ครูด้วยความศรัทธาและรู้คุณ.mp3