วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจแน่วแน่ในความตั้งใจปรารถนาพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๒)

๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจแน่วแน่ในความตั้งใจปรารถนาพระนิพพาน
620301_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจแน่วแน่ในความตั้งใจปรารถนาพระนิพพาน.mp3