วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญทุกข์จากการพลัดพรากจนเกิดนิพพิทาญาณและเร่งเพียรทำความดี(เทศน์ ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-เทศน์ใคร่ครวญทุกข์จากการพลัดพรากจนเกิดนิพพิทาญาณและเร่งเพียรทำความดี
620330_03_เทศน์ใคร่ครวญทุกข์จากการพลัดพรากจนเกิดนิพพิทาญาณและเร่งเพียรทำความดี.mp3