วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี
620316_01_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี.mp3