วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

พึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว
620302_01_ปกิณกะธรรมพึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว.mp3