วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

การให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือการให้อันยอดเยี่ยม(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๒)

๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือการให้อันยอดเยี่ยม
620303_04_ปกิณกะธรรมการให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือการให้อันยอดเยี่ยม.mp3